Các liên kết

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đánh giá tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thử thách trong nhiệm kỳ qua và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, đến năm 2020, 60% xã nông thôn mới, thị trấn Vũng Liêm đạt đô thị loại IV

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, đến năm 2020, 60% xã nông thôn mới, thị trấn Vũng Liêm đạt đô thị loại IV

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 109-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ Vũng Liêm về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp làm nền tảng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp làm nền tảng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010– 2015, Vũng Liêm đạt được một số thành tựu nổi bật, trong đó kinh tế của huyện tiếp tục phát triển năm sau cao hơn năm trước.

Huy động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

Huy động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

Nhiệm kỳ qua mặc dù còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhất là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xảy ra

Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh cho lực lượng vũ trang huyện trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh cho lực lượng vũ trang huyện trong tình hình mới

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh cho lực lượng vũ trang huyện, là việc cụ thể hóa và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa XI).

PHÁT HUY TRÍ TUỆ, ĐOÀN KẾT QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

PHÁT HUY TRÍ TUỆ, ĐOÀN KẾT QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Sau hơn hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung làm việc đề ra.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

6 tháng đầu năm kinh tế chuyển biến tích cực

6 tháng đầu năm kinh tế chuyển biến tích cực

Theo báo cáo từ Văn phòng HĐND - UBND huyện thì 6 tháng đầu năm 2015 kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực

Sơ kết công tác mặt trận 06 tháng đầu năm 2015

Sơ kết công tác mặt trận 06 tháng đầu năm 2015

Ngày 16/7/2015, Vũng Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2015

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Ngày 28/07/2015 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũng Liêm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác Tuyên giáo và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và lam theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015.

Tin tức sự kiện - chính trị Xem tiếp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đánh giá tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thử thách trong nhiệm kỳ qua và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát triển kinh tế Xem tiếp

6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 300 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN -TTCN) ở Vũng Liêm ước đạt trên 300 tỷ đồng

Quốc phòng an ninh Xem tiếp

Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh cho lực lượng vũ trang huyện trong tình hình mới

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh cho lực lượng vũ trang huyện, là việc cụ thể hóa và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Chính sách pháp luật Xem tiếp

HỌP MẶT KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 19-5-2014, huyện Vũng Liêm tổ chức buổi hop mặt kỷ niệm 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Thơ xuân Xem tiếp

Hoa mai trong đời sống người Việt

Ngày Tết, nhân dân ta có truyền thống chơi hoa đào, hoa mai. Đào khoe sắc thắm rực rỡ, tưng bừng, song mai vẫn có cái cốt cách riêng trầm mặc, tao nhã, thoát tục.

Nông nghiệp Xem tiếp

VŨNG LIÊM NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN VLAP

Sau thời gian triển khai Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam Dự án (VLAP).

Công nghiệp Xem tiếp

Công nghiệp Vũng Liêm tiềm năng và cơ hội đầu tư

Là huyện nông nghiệp, cách xa Trung tâm Thành phố Vĩnh Long nhưng Vũng Liêm có những tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp