Ngày 26/01/2015 15:29:10
VẬN ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐẠT 70% CHỈ TIÊU
Thực hiện kế hoạch vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2014

Thực hiện kế hoạch vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2014, tính đến nay,  huyện tổ chức 2 đợt, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, tỉnh kết hợp với Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Cần Thơ tổ chức tiếp nhận được 679 đơn vị máu, đạt 70% chỉ tiêu năm.

Theo kế hoạch đến cuối năm nay, huyện Vũng Liêm phấn đấu vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo đạt 1.000 đơn vị máu. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo, để mọi người tích cực tham gia. Việc tổ chức tiếp nhận máu về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đúng theo qui định. Huyện tổ chức các đợt vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo theo các chủ đề “Lễ hội Xuân hồng”,“Giọt máu hồng Hè năm 2014”, “Ngày toàn dân tình nguyện hiến máu nhân đạo” để góp phần cùng cả tỉnh cung cấp lượng máu trong công tác chữa bệnh, cứu người./.

                                                  Đào Nhiễn

Các tin khác