Ngày 08/06/2014 15:02:17
NÔNG DÂN TẬN TẬN DỤNG TRÊN 100 HA RƠM Ủ NẤM
Tính trong tháng 4/2014, nông dân trong huyện tận dụng 101,5ha, với 30 hộ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nông dân thu gom 499 ha, với 289 hộ dân tham gia ủ nấm.

Tính trong tháng 4/2014, nông dân trong huyện tận dụng 101,5ha, với 30hộ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nông dân thu gom 499 ha, với 289 hộ dân tham gia ủ nấm. 

Hình thức ủ nấm theo hộ gia đình và nhiều nơi nông dân thành lập tổ hợp tác, hoặc nhóm để ủ nấm với trữ lượng lớn, sử dụng máy kéo để gom rơm, hỗ trợ ngày công, trao đổi kỹ thuật ủ nấm để đạt năng suất,chất lượng nấm và liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm nấm ổn định. Một số địa phương nông dân ủ nấm nhiều là Trung Chánh, Quới An, với Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Hiệp.

Được biết giá nấm trong những tháng đầu năm nay tương đối cao, thương lái mua vào trung bình từ 40.000 - 45.000 đồng/kg đối với nấm loại 1. Nhờ ủ nấm mà nhiều nông hộ trong huyện kinh tế được cải thiện, đời sống từng bước vươn lên.

Từ nay đến cuối năm, huyện Vũng Liêm khuyến cáo nông dân nhân rộng mô hình ủ nấm hiệu quả để nâng cao năng suất và giá trị kinh tế, góp phần phát triển kinh tế nông hộ./.

 

                                            Đào Nhiễn

Các tin khác