Ngày 08/06/2014 15:03:28
TẬP HUẤN TỔNG RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Ngày 16/5/2014, Vũng Liêm tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015

Ngày 16/5/2014, Vũng Liêm tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015, cho trên 130 đồng chí trong Ban chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cấp huyện và 19 xã –thị trấn.

Hội nghị tập trung triển khai các Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính Phủ, Chỉ thị 05 của UBND tỉnh Vĩnh Long và Chỉ thị số 08 của UBND huyện Vũng Liêm về việc thực hiện chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015, đối với 07 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách gồm liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong. Riêng huyện Vũng Liêm hiện không có đối tượng cựu thanh niên xung phong nên các địa phương chỉ tiến hành rà soát 6 đối tượng. Các đại biểu được hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng, phạm vi rà soát, các điều kiện dành cho các đối tượng; nhiệm vụ, quy trình rà soát tại cấp xã, huyện; các bước thực hiện trong quy trình rà soát và cách ghi chép thông tin vào phiếu điều tra,cách tổng hợp, thống kê theo các biểu mẫu quy định. Trên cơ sở nội dung tập huấn, các địa phương trên địa bàn huyện tiến hành thực hiện rà soát đúng quy trình, báo cáo kết quả tổng kết vào tháng 6 năm 2015.

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ làm công tác rà soát thực hiện đầy đủ các bước, hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc./.

 

                                                    Phương Anh 

Các tin khác