Ngày 08/06/2014 15:09:41
Kiểm tra, báo cáo nội dung báo chí nêu
Ngày 6/4, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo nội dung báo nêu, cụ thể:
Trên Báo Thanh niên số 96, ra ngày 6 tháng 4 năm 2011 đăng bài: "Một dự án nhiều sai phạm" phản ánh về việc phát hiện nhiều lỗ hổng trong quản lý với sai phạm hàng tỷ đồng của dự án: Đa dạng hoá nông nghiệp do nhiều đơn vị của tỉnh Gia Lai tham gia. Đây là dự án thực hiện bằng vốn vay từ nguồn hỗ trợ phát triển (ODA) của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng thế giới và Cơ quan Phát triển Pháp (ADF) cùng với đối ứng của Việt Nam.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp kiểm tra sự việc báo nêu, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 14/04/2011.

Trên Báo Sài Gòn giải phóng số: 12145 ra ngày 6 tháng 4 năm 2011, đăng bài: "ĐBSCL: Nghêu chết trên diện rộng" phản ánh về thực trạng những ngày qua nhiều hộ dân ven biển từ Tiền Giang đến Bến Tre nghêu chết lan rộng và chưa có điểm dừng, khiến cho nhiều hộ dân lo lắng về một mùa nghêu trắng tay và nợ nần ngập đầu.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Thuỷ sản kiểm tra sự việc báo nêu, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 14/04/2011.

Các tin khác