Ngày 26/01/2015 15:27:46
Công nghiệp Vũng Liêm tiềm năng và cơ hội đầu tư
Là huyện nông nghiệp, cách xa Trung tâm Thành phố Vĩnh Long nhưng Vũng Liêm có những tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Các tin khác