Ngày 27/01/2015 10:40:59
Nhà đạt chuẩn Bộ xây dựng tăng 3,75%
Nhờ kinh tế phát triển, năm 2014 Vũng Liêm đã có thêm 1.989 hộ xây dựng được nhà ở kiên cố và bán kiên cố

Nhờ kinh tế phát triển, năm 2014 Vũng Liêm đã có thêm 1.989 hộ xây dựng được nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Nâng số nhà đạt chuẩn toàn huyện lên 43.821 căn, chiếm 97,05% tổng số nhà ở trên địa bàn. Các địa phương có nhiều hộ xây dựng được nhà ở mới là Tân An Luông, Trung Hiếu, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn, Thanh Bình, Trung Hiệp, Trung Nghĩa... Đáng chú ý là trong số nhà kiên cố và bán kiên cố trên đây thì có đến 29.276 căn đạt chuẩn Bộ xây dựng, tăng 4.080 căn so với năm 2013. Trung Hiếu, Tân An Luông, Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng và Thanh Bình là những địa phương có số nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng cao.

Được biết, theo tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư) chuẩn nông thôn mới thì Vũng Liêm hiện có 2 xã là Trung Hiếu và Hiếu Phụng đạt được tiêu chí này. Các xã Hiếu Nhơn, Thanh Bình, Tân An Luông, Trung Nghĩa và Trung Thành Đông phấn đấu hoàn thành tiêu chí nhà ở vào cuối năm nay./.

Trọng Dân

Các tin khác