Ngày 27/01/2015 10:41:44
HOÀN THÀNH 11/19 CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG
Trong tháng 10/2014, huyện Vũng Liêm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện giám sát, đôn đốc tiến độ thi công và hoàn thành 11/19 công trình

Trong tháng 10/2014, huyện Vũng Liêm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện giám sát, đôn đốc tiến độ thi công và hoàn thành 11/19 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng giá trị khối lượng thực hiện trên 35,3 triệu đồng, đạt 83,3%.

Bên cạnh, các ngành chức năng huyện phối hợp với các địa phương lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 10 công trình, qua đó thực hiện chi trả tiền bồi thường 5 công trình cho 172 hộ với tổng số tiền trên 4,5 tỉ đồng, gồm các công trình đường tỉnh 907, cống Bờ còng, kết cấu hạ tầng đồng ruộng cho cánh đồng mẫu Tân An Luông, mở rộng đê bao dọc sông Bưng Trường, công trình Trung tâm Văn hóa-thể thao xã Hiếu Phụng, nhằm góp phần đảm bảo phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống dân sinh, giúp các địa phương thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Đào Nhiễn

Các tin khác