Ngày 03/02/2015 09:59:31
Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng anh ở các trường trung học cơ sở hiện nay
Tiếng Anh là ngôn ngữ Quốc tế, là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập, hợp tác để phát triển đất nước

Tiếng Anh là ngôn ngữ Quốc tế, là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập, hợp tác để phát triển đất nước. Chính vì vậy, chất lượng dạy và học tiếng Anh từ lâu đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và đào tạo và toàn xã hội. Tuy nhiên, chất lượng dạy, học tiếng Anh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo nói chung, trong đó có các trường Trung học cơ sở nói riêng còn thấp. Một trong những nguyên nhân của thực trạng vừa nêu là do chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ (KTCNLNN) chung châu Âu. Bài viết đề cập đến các biện pháp tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở hiện nay.

Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Theo Đề án, giáo viên dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngôn ngữ giảng dạy cao hơn trình độ chung của cấp dạy hai bậc. Tuy nhiên, trên thực tế thông qua các đợt khảo sát, số Giáo viên THCS đạt chuẩn theo yêu cầu của KTCNLNN chung châu Âu đạt tỷ lệ rất thấp. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các trường THCS cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giao viên tiếng Anh của đơn vị.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của hội đồng sư phạm nhà trường, của tổ bộ môn, cần quán triệt để đội ngũ giáo viên tiếng Anh hiểu rõ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn hiện nay, trong đó bên cạnh ý nghĩa thông thường, công tác bồi dưỡng chuyên môn trong giai đoạn hiện nay còn nhằm để giáo viên tiếng Anh THCS đáp ứng chuẩn ngoại ngữ theo KTCNLNN chung châu Âu được quy định trong Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

Phổ biến đến toàn thể giáo viên tiếng Anh biết về yêu cầu chuẩn ngoại ngữ theo KTCNLNN chung châu Âu theo quy định trong Đề án để họ có kế hoạch tham dự các lớp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng chuẩn ngoại ngữ theo quy định. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh theo từng năm học, từng học kỳ, trong đó nêu rõ cụ thể thời gian bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn với kết quả cụ thể cần đạt được. Các trường THCS cần tiến hành khảo sát trình độ của đội ngũ giáo viên tiếng Anh thông qua kiểm tra 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết làm cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của nhà trường.

Yêu cầu mỗi giáo viên tiếng Anh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn của bản thân, đồng thời nhà trường xác định đó là nhiệm vụ giáo viên phải thực hiện và hoàn thành trong năm học.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn sẽ đạt hiệu quả cao nếu áp dụng đa dạng các hình thức bồi dưỡng, nhằm tránh gây nhàm chán cho giáo viên tham gia do lặp đi lặp lại về hình thức cũng như nội dung bồi dưỡng. Trong bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường THCS, cần đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng như: bồi dưỡng tại trường, tự bồi dưỡng, sử dụng E-learning,... trong đó E-learning là hình thức bồi dưỡng mới có nhiều điểm ưu việt.

Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi tiếng Anh trong công tác bồi dưỡng.

Đảm bảo đội ngũ báo cáo viên có trình độ, giàu kinh nghiệm, có năng lực sư phạm và am hiểu về các hình thức kiểm tra đánh giá tiếng Anh theo KTCNLNN chung châu Âu.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đóng vai trò quan trọng trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh, do đặc thù của công tác bồi dưỡng tiếng Anh được thực hiện thông qua việc bồi dưỡng các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Vì vậy, nhà trường cần đảm bảo về cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng như: phòng học tiếng, máy cassette, đầu đĩa, máy chiếu,... Các điều kiện phục vụ cho công tác bồi dưỡng chuyên môn của GV tiếng Anh cần đồng bộ, hệ thống và có chất lượng, đảm bảo tính thực hành cao của bộ môn tiếng Anh.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh cần tập trung vào đánh giá kết quả bồi dưỡng của từng giáo viên đáp ứng chuẩn ngoại ngữ thay vì chỉ đơn thuần đánh giá công tác tổ chức, số lượng và thời lượng GV tham dự lớp bồi dưỡng,... Muốn vậy, cần làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả từ khâu ra đề theo KTCNLNN chung châu Âu, coi thi nghiêm túc, chấm thi chính xác và khách quan cũng như khâu công bố kết quả.

Một trong những hạn chế của các lớp bồi dưỡng chuyên môn hiện nay là hiệu quả đạt được sau bồi dưỡng còn hạn chế. Để nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tiếng Anh, các trường THCS cần tạo điều kiện thuận lợi để GV áp dụng kiến thức tích lũy thông qua các lớp bồi dưỡng áp dụng vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh của nhà trường.

Tổ chức các báo cáo chuyên đề về công tác tự bồi dưỡng, nhân rộng mô hình những giáo viên đạt hiệu quả cao trong công tác tự bồi dưỡng trong đội ngũ giáo viên toàn trường nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng.

Tiếng Anh có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là yếu tố có ý nghĩa quyết định, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập của nước nhà. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các bậc học nói chung, trong đó cụ thể ở các trường THCS nói riêng có ý nghĩa thiết thực. Trong điều kiện hiện nay, khi chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các trường THCS còn nhiều hạn chế, bất cập; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh đáp ứng chuẩn ngoại ngữ theo KTCNLNN chung châu Âu được quy định trong Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”./.

Trần Công Thành

Các tin khác