Ngày 03/02/2015 10:00:47
Tỏa sáng phẩm chất cao đẹp người lính Cụ Hồ
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân xã Qưới Thiện – Vũng Liêm – Vĩnh Long.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân xã Qưới Thiện – Vũng Liêm – Vĩnh Long.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Qưới Thiện đã từng bước đi vào nền nếp, thiết thực. Dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Thể hiện qua ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với thực tiễn. Từ đó nêu cao tinh thần và trách nhiệm trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...Điều đó cho thấy, sau hơn 3 năm thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đang từng bước thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cũng nhờ vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long ,bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” gắn với “xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, phong trào “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến đất, hiến công, ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới” được các chi hội, hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Sau 3 năm triển khai, Hội viên hiến 350 m2 đất làm đường giao thông; tham gia sửa chữa đường liên ấp, các tuyến đê bao có chiều dài trên 10 ngàn mét, trên một ngàn ngày công với tổng giá trị tài sản được hiến và số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm triệu đồng. Song song đó, Hội Cựu chiến binh Qưới Thiện còn vận động mạnh thường quân cất một căn nhà cho “ mái ấm đồng đội” với tổng giá trị 51 triệu đồng, trong đó gia đình 30 triệu. Đến nay 128 hội viên của xã không còn nhà ở tạm bợ, đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Qưới Thiện có nhiều khởi sắc. Là những người lính trở về từ các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới, mang trong mình tinh thần và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Qưới Thiện luôn nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tham gia tích cực vào các phong trào ở địa phương.

Hội Cựu chiến binh xã Qưới Thiện hiện có 08 chi hội, phân bố rộng khắp các ấp. Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Hội Cựu chiến binh xã luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò gương mẫu của hội viên trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào, xây dựng mô hình: dân vận khéo, chung sức, chung lòng giúp nhau xóa nghèo, nghĩa tình đồng đội, tham gia giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và giúp nhau làm kinh tế giỏi… Điển hình như: trồng chôm chôm của Hội cựu chiến binh ấp Rạch Vọp, trồng xoài ở ấp Phước Lý Nhì và sầu riêng của Hội cựu chiến binh ấp Bình Lương… tổng diện tích 20ha, cho thu nhập bình quân hàng năm trên 800 triệu đồng/ha/năm.

Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Qưới Thiện đã và đang nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của hội viên. Những hoạt động đó góp phần đáng kể cùng với nhân dân trong xã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của Qưới Thiện./.

 

HẢI MINH

Các tin khác