Ngày 03/02/2015 10:05:04
Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp huyện Vũng Liêm. Những vấn đề đặt ra?
Vũng Liêm là một huyện nông nghiệp, diện tích đất tự nhiên là 30.957 ha, diện tích đất nông nghiệp là 24.456 ha với 45.151 hộ dân, trong đó có khoảng 70% hộ sản xuất nông nghiệp

Vũng Liêm là một huyện nông nghiệp, diện tích đất tự nhiên là 30.957 ha, diện tích đất nông nghiệp là 24.456 ha với 45.151 hộ dân, trong đó có khoảng 70% hộ sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm xem việc làm nông nghiệp và xây dựng nông thôn là do nông dân làm chủ thể. Trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện, vấn đề đặt ra là cần phải bố trí, sắp xếp lại trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với thị trường và người nông dân là chủ thể của sản xuất. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm cách nào để sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao và hướng về lợi ích của nông dân đối với từng lĩnh vực sản xuất là rất quan trọng. Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt cây lúa là cây trồng chủ lực vì người nông dân đã gắn bó từ lâu đời. Câu hỏi cũng đặt ra là dùng giống và kỹ thuật như thế nào để đầu tư ít, thu lãi cao là mục đích sản xuất của người nông dân. Xác định được điều quan trọng đó, nên trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện giai đoạn 2014 – 2020 đã chọn lựa những loại giống chủ lực như OM 4900, OM 5451, OM 4218,...một số giống lúa có triển vọng khác làm nguồn giống cho nông dân sản xuất, nhằm thay thế dần giống lúa IR 50404 và sản xuất theo qui trình 3G–3T, 1P–5G theo mô hình cánh đồng lớn liên kết với doanh nghiệp chặt chẽ trong đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

Huyện hướng đến việc gia tăng giá trị trên một diện tích đất nông nghiệp bằng việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất 3 vụ lúa/ năm bằng việc luân canh cây màu xuống ruộng thay thế cây lúa được trồng vào những vùng có hiệu quả không cao, chú trọng trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi để thay thế hàng nhập khẩu như bắp lai. Bên cạnh đó, phát triển các loại rau màu thực phẩm có giá trị kinh tế như dưa hấu, ớt chỉ thiên, bắp nếp, hành lá, đậu phộng. Đến năm 2020 diện tích trồng màu trên đất ruộng là 3.300 ha. Diện tích trồng màu chủ yếu tập trung ở các xã Đông quốc lội 53, phí Bắc sông Vũng Liêm.

Phát triển diện tích trồng cây ăn trái chủ lực đến năm 2020 đạt 9.500 ha, phát triển các loại cây đặc sản cho năng suất, chất lượng, hiệu quả cao như sầu riêng, bưởi da xanh, xoài (xã Thanh Bình, Quới Thiện), cam sành (Hiếu Nghĩa, Hiếu Thành), khu vực các xã phía Bắc sông Vũng Liêm: cây xoài, nhãn và các xã còn lại: chủ yếu dừa và ca cao xen trong vườn dừa cũng là những loại cây trồng có lợi thế của huyện theo hướng thâm canh để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Đối với ngành chăn nuôi huyện đã quan tâm làm thế nào để lựa chọn giống vật nuôi có hiệu quả cao hướng đến lợi ích của nông dân bằng cách thông qua việc hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ duy trì sản xuất, đa dạng hoá sinh kế cho người nông dân ở địa phương. Đến năm 2020, mục tiêu đề ra trên địa bàn huyện đàn heo đạt 100.000 con, đàn bò: 32.500 con, đàn gia cầm 1,5 triệu con. Cụ thể, Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có điều kiện chăn nuôi bò ở xã Quới An. Bên cạnh đó, phát triển diện tích nuôi thuỷ sản đến năm 2020 đạt 2.200 ha với việc đa dạng hoá các đối tượng thuỷ sản các loại cá tra, cá điêu hồng, lươn, cá lóc, cá bóng tượng, cá sắc rằn, nuôi nhử tôm càng xanh. Tổ chức lại sản xuất theo hướng gắn kết giữa khâu nuôi, thu mua, chế biến và xuất khẩu cho loại cá tra, cá điêu hồng.

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện hướng đến là nâng cao mức sống cho hộ dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 40 triệu đồng/ người/ năm (thực hiện theo lộ trình xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới), số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 21% vào năm 2015 và 63% vào năm 2020. Giá trị sản xuất nông nghiệp – thuỷ sản tăng bình quân 3%/ năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích 200 triệu đồng/ ha/ năm.

Tuy nhiên, trong quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện chúng ta gặp rất nhiều khó khăn:

- Thứ nhất, giá cả thị trường của các mặt hàng nông sản không ổn định, chi phí đầu vào sản xuất thường cao làm cho người nông dân chưa mạnh dạn đầu tư hoặc mở rộng sản xuất. Tình trạng trúng mùa, rớt giá thường xuyên xảy ra gây thiệt hại cho người nông dân, khiến người nông dân dễ dàng rơi vào tình trạng vòng lẫn quẩn của việc thu nhập thấp.

- Thứ hai, tình hình dịch bệnh luôn có diễn biến phức tạp và thường xuất hiện trên các loại cây trồng, vật nuôi.

- Thứ ba, chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm đặc thù của huyện, cũng như chưa tạo được sự liên kết chặt chẽ trong đầu tư và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và người nông dân thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác.

Để khắc phục những khó khăn và đạt được mục tiêu của Tái cơ cấu trên địa bàn huyện Vũng Liêm giai đoạn 2014 – 2020 là đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, chuyển từ phát triển lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang phát triển theo chiều sâu nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả được thể hiện bằng giá trị và lợi nhuận. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu nông nghiệp theo từng bước giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ./.

 

Ngọc Yến

Các tin khác