Ngày 03/02/2015 10:09:39
Vũng Liêm 04 năm thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Vũng Liêm có nhiều chủ trương, chính sách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày càng tốt hơn, xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng hơn trên cơ sở Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Vũng Liêm có nhiều chủ trương, chính sách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày càng tốt hơn, xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững vàng hơn trên cơ sở Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bước đầu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt hiệu quả tốt, trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý ngày càng được nâng lên, chất lượng đi vào chiều sâu, giúp Đảng bộ ổn định được đội ngũ cán bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của huyện thời gian qua còn nhiều mặt hạn chế như: Việc lãnh, chỉ đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đội ngũ cán bộ còn bất cập về số lượng, chất lượng và cơ cấu; cán bộ lãnh đạo đầu ngành trình độ thạc sĩ còn rất ít, cán bộ y bác sĩ chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng; cán bộ văn hóa văn nghệ, thể thao, du lịch chưa được chuẩn hóa; lao động kỹ thuật chưa được đào tạo, đào tạo nghề chưa theo kịp nhu cầu phát triển, cơ chế quản lý và chính sách thu hút nhân tài, đào tạo, luân chuyển, đưa sinh viên về xã…còn không ít khó khăn, vướng mắc.

Từ năm 2011, Đảng bộ huyện đã chủ trương đưa đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực để nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ các cấp. Cấp ủy các cấp đưa đào tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị 448 đồng chí. Nâng chất lượng trình độ chính trị đối với cấp ủy xã - thị trấn đạt 88,42% từ trung cấp trở lên; lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện đạt trình độ cao cấp - cử nhân lý luận chính trị chiếm 68%. Đào tạo về chuyên môn 291 đồng chí, trong đó: trung cấp 36 đồng chí, cao đẳng - đại học 213 đồng chí và sau đại học 42 đồng chí. Nâng chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở có trên 94,33% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trình độ đại học, sau đại học (và đang học) chiếm 76,84% so với số cấp ủy; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có 94,67% có trình độ đại học, sau đại học. Đặc biệt, toàn huyện hiện nay có 68 đồng chí đã tốt nghiệp (hoặc đang học thạc sĩ).

Lĩnh vực y tế của huyện được quan tâm tổ chức đào tạo, thu hút cán bộ, viên chức về tham gia công tác. Từ 2011 đến nay, đào tạo 47 bác sĩ, dược sĩ, hộ sinh, X quang, kỹ thuật viên và điều dưỡng. Từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực trên lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế ở địa phương, từng bước đưa các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân về cơ sở, nhằm giảm tải nhu cầu tuyến huyện, đồng thời nâng cao ý thức tinh thần y đức phục vụ nhân dân trong khám và điều trị bệnh. Tính bình quân trên 10.000 dân có 16,43 cán bộ y tế; 3,63 bác sĩ , 0,38 dược sĩ 11,87 điều dưỡng.

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục về chuyên môn và chính trị, 04 năm qua đã đào tạo 03 thạc sĩ ngành, 255 cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa trình độ đại học, 98 cán bộ chủ chốt ngành giáo dục được học trung cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ, giáo viên chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm phục vụ cho việc dạy và học ở các cấp học trong huyện. Việc chuẩn hóa trường lớp đạt chuẩn quốc gia cũng được cấp ủy quan tâm sâu sát, đến nay được công nhận 11 trường, nâng tổng số hiện nay 17 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó 03 trường THCS, 12 trường Tiểu học và 02 trường Mẫu giáo) chiếm 23,9% so với tổng số trường trong toàn huyện, tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện tiếp xúc với môi trường dạy và học ngày càng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng cao của công tác giáo dục.

Công tác đào tạo nghề, dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn được 4.706 lao động tại địa phương, qua đào tạo nghề đã giải quyết việc làm từ 80 - 82% lao động được đào tạo. Nâng tổng số lao động được đào tạo sơ cấp nghề trên 4.852 lao động, trung cấp nghề trên 5.857 lao động. Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm 31%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 34% so với lao động trong độ tuổi.

Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao đã tuyển chọn và đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 08 huấn luyện viên, 04 trọng tài cấp huyện, 48 trọng tài cơ sở, 04 tuyên truyền viên 50 cộng tác viên. Nâng tổng số toàn huyện có 16 huấn luyện viên, 08 trọng tài cấp huyện, 04 tuyên tuyên truyền viên, 50 cộng tác viên viết tin, bài cho các tờ tin địa phương, 02 phát thanh viên, 03 biên tập viên, 01 thuyết minh viên du lịch. Ngoài ra, còn có 03 phóng viên, 50 trọng tài cơ sở, 04 hướng dẫn viên được sử dụng cho việc thuyết minh và hướng dẫn khách đến viếng khu tưởng niệm Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Để kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện đạt được mục tiêu, yêu cầu đến 2020, cấp ủy các cấp cần tăng cường củng cố, nâng chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực theo nội dung kế hoạch, đồng thời thường xuyên rà soát kết quả thực hiện để có kế hoạch uốn nắn chỉ đạo kịp thời. Việc quan tâm, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ hàng năm trên cơ sở quy hoạch cán bộ là một điều cần thiết đáp ứng nhu cầu cán bộ trên nhiều phương diện khác nhau, phục vụ công tác cán bộ trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế để trẻ hóa đội ngũ cán bộ, giải quyết chính sách đối với những trường hợp không đạt chuẩn, thay thế cán bộ đối với những trường hợp năng lực yếu kém, đáp ứng nhu cầu công tác trong xã hội công nghiệp hóa, tin học hóa.

Cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng lực công tác giỏi về tham gia tại địa phương, nhất là lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao…. để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề. Đồng thời chủ động liên kết mở các lớp đào tạo cán bộ trên nhiều lĩnh vực để tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng lao động để tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định hơn cuộc sống.

Bên cạnh đó, có chính sách tuyển chọn, hỗ trợ, tạo điều kiện học tập cho con em là người dân tộc thiểu số để phục vụ cho địa phương, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với người dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư tại địa phương để tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế của huyện nhà trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

NGUYỄN THẢO

Các tin khác