Ngày 03/02/2015 10:10:12
Những sự kiện nổi bật huyện Vũng Liêm năm 2014
1/ Phát triển kinh tế: Với nổ lực cao và những giải pháp tích cực, năm 2014 Vũng Liêm đã hoàn thành đạt và vượt 14/16 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
 

1/ Phát triển kinh tế: Với nổ lực cao và những giải pháp tích cực, năm 2014 Vũng Liêm đã hoàn thành đạt và vượt 14/16 nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đáng chú ý là trong đó có 4 chỉ tiêu đạt từ 110 đến 134% kế hoạch năm. Các chỉ tiêu đó là giá trị sản xuất nông nghiệp thuỷ sản, tổng thu ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tạo thêm việc làm mới cho lao động.

2/ Thu hút vốn đầu tư: Trong năm, huyện huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội được 1.364 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và tăng 60 tỷ đồng so với năm 2013. Qua đó, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, giáo dục ở địa phương.

3/ Nước sạch và môi trường: Năm 2014, từ các nguồn vốn Vũng Liêm đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp và mở rộng 4 nhà máy cấp nước tập trung. Nhờ đó huyện đã tạo thêm thuận lợi để có thêm 1.476 hộ kéo được nước máy vào sử dụng. Nâng số hộ sử dụng nước máy ở địa phương lên 22.733 hộ, chiếm 50,34% tổng số hộ trên địa bàn; tăng 2,9% so với năm 2013, góp phần đáng kể trong việc thực hiện tiêu chí số 17 (môi trường) chuẩn nông thôn mới.

4/ Nhà ở: Từ kinh tế phát triển, năm 2014 người dân trong huyện đầu tư xây mới hàng trăm nhà kiên cố, bán kiên cố, nâng diện tích nhà thuộc diện này trên địa bàn lên 43.896 căn, tăng 2.067 căn so với năm 2013; trong đó có 28.707 căn đạt chuẩn Bộ Xây dựng, tăng 3.511 căn so với năm 2013; qua đó đã có 6 xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành được tiêu chí về nhà ở (số 9)

5/ Giáo dục: Năm 2014, Vũng Liêm đầu tư hơn 24,676 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất trường học và gần 4,396 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Nhờ vậy mà đến nay huyện có thêm 2 điểm trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng con số này trên địa bàn lên 17 trường và năm học vừa qua có 252 học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, và có 19/19 xã đạt tiêu chí số 14 (giao dục).

6/ Về chính sách với người có công: Năm 2014, Vũng Liêm đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị về trên phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng được 224 mẹ. Hiện 61 mẹ còn sống đều được nhận phụng dưỡng suốt đời. Đồng thời huyện cũng tiến hành tổng điều tra rà sóat việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công được 5.076 đối tượng; xây dựng, sửa chữa 15 nhà tình nghĩa và 236 nhà tình nghĩa khác theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

7/ Xây dựng nông thôn mới và xã văn hoá: Năm 2014, Vũng Liêm huy động từ các nguồn được 150,845 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Trung Hiếu và Hiếu Phụng; 10 xã khác đạt từ 12 đến 16 tiêu chí, 12/20 xã thị trấn đạt văn hoá, thêm 66 ấp đạt chuẩn văn hoá 3 năm liền và 5 năm liền. Nâng số ấp đạt danh hiệu 5 năm liền được 138 ấp, khóm.

8/. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Năm 2014 Vũng Liêm có 215 tập thể đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt 100%, 4.765 đảng viên đăng ký đạt 99,5%, 59.650 đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã hội và 16.560 hộ dân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

9/. Công bố biểu tượng huyện Vũng Liêm: Ngày 21/11/2014, Biểu tượng huyện Vũng Liêm chính thức được công bố và đưa vào sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, kinh tế và chính trị của huyện nhà.

10/. Đình Thái Bình, xã Thanh Binh được công nhận là Di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh: Ngày 8/04/2014, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 50, công nhận Đình Thái Bình, xã Thanh Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nâng tổng số đến nay toàn huyện Vũng Liêm có 5 di tích được công nhận là di tích tịch sử văn hóa cấp tỉnh.

11/. Năm 2014, huyện Vũng liêm vận động quỹ vì người nghèo đạt trên 2,763 tỷ đồng, quỹ an sinh xã hội trên 14,7 tỷ đồng, triễn khai xây dựng 338 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí trên 9 tỷ đồng.

Tổng hợp

Các tin khác