Ngày 17/05/2017 13:44:09
Xã Tân An Luông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 25/4/2017, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vũng Liêm và xã Tân An Luông tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn NTMNgày 25/4/2017, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vũng Liêm và xã Tân An Luông tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND- UBND tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành huyện và gần 700 đại biểu khách mời.

Qua hơn 6 năm thực hiện (2011 -2017), đến nay xã đã huy động được hơn 270 tỷ đồng đóng góp vào quá trình xây dựng NTM. Trong đó, nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt gần 158 tỷ đồng, chiếm 58%. Nguồn vốn huy động sức dân đạt hơn 108 tỷ, chiếm gần 40%. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2011 (16 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn 3,2%, các lĩnh vực văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững và phát triển mạnh mẽ, từ đó góp phần dưa Tân An Luông đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

 Nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện và sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nên trong quá trình tổ chức thực hiện luôn được sự đồng thuận của nhân dân, nhất là trong vận động xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Từ đó bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, ý thức và trách nhiệm của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt.

Ngoài Tân An Luông thì đến nay huyện Vũng Liêm đã có 4 xã đã dược công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Trung Hiếu, Hiếu Phụng, Thành Bình và Hiếu Nhơn, các xã còn lại đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên./.

P.V

Các tin khác