Ngày 16/05/2018 08:28:02
Triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2018
Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2018 được Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Vũng Liêm triển khai

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2018 được Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Vũng Liêm triển khai từ ngày 15/4/2018 đến ngày 15/5/2018 với khẩu hiệu “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thông, đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đường phố, bếp ăn tập thể ở trường học. Tháng hành động là điểm nhấn trong năm góp phần nâng cao nhận thức của người dân đồng thời kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Để đảm bảo Tháng hành động diễn ra có hiệu ứng sâu rộng, Ban chỉ đạo liên ngành huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về việc chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng ăn uống, sản xuất các thực phẩm từ nông nghiệp, bếp ăn tập thể tại các điểm trường; công tác thanh, kiểm tra phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, nếu có phát hiện cơ sở sai phạm tham mưu kịp thời cho UBND huyện xử lý nghiêm.

Toàn huyện Vũng Liêm có 1.327 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Riêng bếp ăn tập thể tại các điểm trường có 67 cơ sở. Nhìn chung, thời gian qua, các cơ sở tuân thủ việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm./.

                                                           THÀNH PHƯƠNG 

Các tin khác