Ngày 16/05/2018 08:31:19
Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện công tác khuyến nông ở huyện Vũng Liêm
Ngày 14/3/2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai công tác khuyến nông thực hiện năm 2018 tại huyện Vũng Liêm

Ngày 14/3/2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai công tác khuyến nông thực hiện năm 2018 tại huyện Vũng Liêm. Căn cứ vào điều kiện phát triển nông nghiệp của huyện, trong năm 2018 nầy bằng nhiều nguồn vốn Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp với huyện tổ chức triển khai nhiều dự án khuyến nông nhằm giúp bà con trên địa bàn huyện sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Theo kế hoạch năm nay Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Vũng Liêm nhiều dự án về chăn nuôi, trồng trọt. Các  dự án sẽ được triển khai thực hiện quy mô hộ. Trong đó các dự án về chăn nuôi gồm: Dự án Hổ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo thịt sử dụng đệm lót sinh học. Dự án xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng giai đoạn 2017 - 2020. Dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo và các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất sinh sản tại nông hộ.  Về lĩnh vực trồng trọt thì Trung tâm sẽ triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa hàng hóa giai đoạn 2017-2020. Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình trồng thâm canh các giống cỏ có năng suất chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi bò giai đoạn 2017-2020. Để thực hiện các dự án đạt hiệu quả cao Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ kết hợp với huyện tiến hành thẩm định, chọn hộ tham gia mô hình, để hổ trợ, cung cấp về giống, vật tư xây dựng mô hình, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật  thực hiện mô hình và tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả. Việc triển khai nhiều dự án trên các lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt sẽ góp phần giúp cho huyện thực hiện tốt Kế hoạch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả cây trồng vật nuôi những năm tiếp theo./.   

                                                                   HỮU NGHĨA

Các tin khác