Ngày 16/05/2018 08:46:58
Vũng Liêm tích cực thực hiện công tác thi đua khen thưởng
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đồng thời phát huy truyền thống cách mạng Vũng Liêm anh hùng, quê hương Cố thủ tướng Chính Phủ Võ Văn Kiệt, những năm qua phong trào thi đua yêu nước của huyện Vũng Liêm được phát động sâu, rộng, có hiệu quả và tạo sức lan tỏa rộng khắp. Đây thực sự là đòn bẩy, động lực thúc đẩy địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thông qua các phong trào thi đua yêu nước, huyện Vũng Liêm đạt được một số kết quả đáng khích lệ. tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 102%; kéo giảm hộ nghèo còn 4,3%; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Qua các phong trào thi đua, toàn huyện có trên 2.800 cá nhân và trên 210 tập thể được các cấp khen thưởng, trong đó, cấp Trung ương có 06 tập thể và 35 cá nhân.

Năm 2018, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ chính trị, Chỉ thị 14 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2018; tập trung đổi mới nội dung và hình thức thi đua khen thưởng; nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, nêu gương tập thể, cá nhân tạo không khí thi đua sôi nổi trên toàn huyện./.

                                                       THÀNH PHƯƠNG 

Các tin khác