Ngày 16/05/2018 09:04:53
Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành khảo sát các Hợp tác xã trên địa bàn huyện
Nhằm đánh giá đúng tình hình hoạt động cũng như công tác quản lý Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện

          

              Nhằm đánh giá đúng tình hình hoạt động cũng như công tác quản lý Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện, thông qua đó kịp thời đề xuất, điều chỉnh, bổ sung luật hợp tác xã cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

            Theo kế hoạch, từ trung tuần tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện thành lập đoàn đến khảo sát trực tiếp các hợp tác xã như: hợp tác xã nông nghiệp (Tân An Luông); hợp tác xã cơ khí – thủy lợi Hữu Nghị (Trung Hiệp); hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Phương Nam (Quới Thiện); hợp tác xã Minh Trí, hợp tác xã dệt len Trọng Tín (Trung Nghĩa); hợp tác xã cam sành Hiếu Trung (Hiếu Nghĩa); hợp tác xã nông nghiệp An Lạc Tây (Trung Hiếu), hợp tác xã cây lát Đại Nghĩa (Trung Thành Đông).

              Năm 2017, toàn huyện có 37 hợp tác xã gồm: 8 hợp tác xã xây dựng, 10 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 15 hợp tác xã nông nghiệp, 2 hợp tác xã vận tải, 2 hợp tác xã thương mại dịch vụ, với 496 thành viên, giải quyết việc làm 1.686 lao động, lợi nhuận sau thuế 5,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của xã viên, người lao động 3 triệu đồng/người/tháng (tăng 700 ngàn đồng so năm 2016), đóng góp các nguồn quỹ xã hội 116 triệu đồng; chất lượng hoạt động khá, giỏi chiếm 65,3%, trung bình 30,4%; toàn huyện hiện có 275 tổ hợp tác, 07 trang trại và 04 làng nghề./.

 Hồng Đậm

Các tin khác