Ngày 27/07/2018 13:36:43
Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nước sạch tại địa phương
Thời giai qua, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm

 

Thời giai qua, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, chỉ đạo thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

Trong những năm qua, ngành chuyên môn đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ và chăn nuôi lập hồ sơ môi trường, thu gom xử lý rác đúng quy định, ở khu vực nông thôn đạt 53,66%, vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 66,01%, vận động xây dựng nhà tắm đạt chuẩn đạt 80,64%, hỗ trợ xây dựng 921 hầm biogas, hỗ trợ 398 thùng rác công cộng, các bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ngoài ra, để tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng -xanh - sạch - đẹp, vào các ngày lễ về môi trường, huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện trồng cây xanh, phát hoang bụi rậm, thu gom rác thải ở các tuyến đường và các kênh, rạch bị ô nhiễm tạo môi trường thông thoáng, góp phần thực hiện đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến nay, huyện đầu tư xây dựng mới 04 nhà máy nước tập trung, sửa chữa và nâng cấp mở rộng công suất 21 trạm cấp nước với tổng vốn đầu tư 75,3 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân 30 tỷ đồng, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt từ các trạm cấp nước tập trung khu vực nông thôn đạt 78% tổng số hộ, khu vực đô thị đạt 99,8%, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân có nước sạch sử dụng đảm bảo sức khỏe người dân và môi trường ở nông thôn/..

 

Hồng Đậm

Các tin khác