Ngày 29/08/2018 08:10:52
TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC
Ngày 06/8/2018, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Vũng Liêm tổ chức tập huấn công tác phòng chống tội phạm


Ngày 06/8/2018, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Vũng Liêm tổ chức tập huấn công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc cho 120 cán bộ hội nông dân, hội phụ nữ và công an xã – thị trấn trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

Trong 01 ngày, đại biểu được tiếp thu 03 chuyên đề về tình hình tội phạm và một số giải pháp phòng chống tội phạm trong tình hình mới; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; công tác xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kỹ năng cần thiết về biện pháp vận động quần chúng trong thực hiện phong trào này, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ nănng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

                                                   PHƯƠNG MI

Các tin khác