Ngày 05/09/2018 10:22:13
Sơ kết công tác xây dựng xã nông thôn mới và công tác giảm nghèo
Trong 6 tháng đầu năm nay, ngoài đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền thì huyện Vũng Liêm còn tiếp tục huy động từ các nguồn vốn được trên 97 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở các xã

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngoài đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền thì  huyện Vũng Liêm còn tiếp tục huy động từ các nguồn vốn được trên 97  tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở các xã. Trong đó ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhân dân trong huyện còn đóng góp đất, cây trồng vật kiến trúc và tiền mặt với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Nhờ sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân các xã của huyện đã đạt thêm 4  tiêu chí. Nâng tổng số đến nay huyện đã có 5 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 1 xã đạt 16 tiêu chí và các xã còn lại đạt từ  9 đến 12 tiêu chí. Về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Trong đó các giải pháp trọng tâm như: Tạo điều kiện cho trên 3.600 hộ nghèo vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, với tổng nguồn vốn trên 54 tỷ đồng. Mua trên 16 ngàn 500 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Vận động xây dựng 91 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn thực chính sách như hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho trên 1.000 hộ nghèo có thu nhập thấp. Bên cạnh đóhuyện còn triển khai thực hiện nhiều dự án giúp các hộ nghèo sản xuất như: Dự án cho 81  hộ nghèo mượn bò cái giống, dự án giúp cho 102 hộ nghèo trồng trồng nấm bào ngư. Bằng nhiều giải pháp trong 6 tháng đầu năm đã có 4 hộ thoát nghèo và nhiều hộ sản xuất có hiệu quả phát triển kinh gia đình. Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Phấn đấu đến cuối năm có thêm xã Trung Ngãi  được công nhận xã nông thôn mới. Các xã còn lại đạt thêm từ 1 tiêu chí trở lên. Riêng các xã đã được công nhận nông thôn mới tiếp tục giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí. Về công tác giảm ngheo bền vững, tiếp tục triển khai thực hiện giải pháp, phấn đấu đến cuối năm có khỏang 460 hộ thoát nghèo./.

                                                               Minh Khánh

                                                                         

Các tin khác