Ngày 05/09/2018 13:29:53
Ban chấp hành Huyện ủy Vũng Liêm tổ chức Hội nghị lần thứ 21
Ngày 11/7/2018, Ban chấp hành Huyện uỷ Vũng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 21. Hội nghị lần nầy nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện công tác những tháng cuối năm


Ngày 11/7/2018, Ban chấp hành Huyện uỷ Vũng Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 21.    Hội  nghị lần nầy nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết trong 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện công tác những tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu  năm nay, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm  mà nghị quyết  năm 2018 đề ra và tăng so cùng kỳ.  Về phát triển nông nghiệp - thuỷ sản trong 6 tháng đầu năm huyện đã triển khai thực hiện nhiều dự án, mô hình sản xuất địểm bước đầu đem hiệu quả cao. Trong 6 tháng đầu năm nay huyện đạt giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản trên 1.768 tỷ đồng, đạt 47 so nghị quyết  năm. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt trên  368 tỷ đồng, đạt 46%, so nghị quyết năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ đạt gần 2000 tỷ đồng, đạt 50% so nghị quyết năm. Thu ngân sách nhà nước được trên 39 tỷ đồng, đạt gần 49% so nghị quyết năm. Trong 6 tháng, đã tạo việc làm mới cho trên 1.715 lao động. Nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt chuẩn khu vực nông thôn chiếm trên 78%, khu vực đô thị đạt trên 99%, tỷ lệ hộ có diện sử dụng điện đạt trên 99%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực các xã đạt thêm 2 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm có thêm xã Trung Ngãi  được công nhận xã nông thôn mới. Về công tác xây dựng đảng, trong 6 tháng đầu năm ngoài tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều cán bộ thì huyện còn tổ chức thực hiện tốt việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Các chi, đảng bộ của huyện tiếp tục bồi dưỡng phát triển 66 đảng viên mới, đạt 33% so nghị quyết năm.  Công tác vận động quần chúng cũng được các ngành đoàn thể tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.  An ninh quốc phòng tiếp tục được giữ ổn định, văn hoá xã hội tiếp tục phát triển. Các mặt công tác trọng tâm mà huyện đề ra thực hiện trong những tháng cuối năm là tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường sự chỉ đạo về thực hiện xây dựng xã nông thôn mới và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp./.                                                                      

                                                                                       HỮU NGHĨA

                                                                                                                                                                                                                                                           

Các tin khác