Ngày 26/09/2018 14:59:02
VŨNG LIÊM: SỐ HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG CAO
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn bảo hiểm xã hội huyện, 6 tháng qua, số hộ dân trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế theo hộ tăng cao

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn bảo hiểm xã hội huyện, 6 tháng qua, số hộ dân trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế theo hộ tăng cao. Đây là điểm phấn khởi trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng so với cùng kỳ tập trung ở hộ gia đình với 50.222 người, tăng 41,5%. Số học sinh tham gia BHYT cũng có chuyển biến tích cực, tính đến tháng 6/2018, toàn huyện có trên 95% học sinh tham gia. Đến nay, toàn huyện có 118.573 người tham gia, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 76%.  Trong 6 tháng, tổng thu các loại hình bảo hiểm 72,1 tỷ đồng. Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng, đủ với số tiền 107 tỷ 651 triệu đồng. Bên cạnh, ngành bảo hiểm xã hội huyện giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho 884 lượt hồ sơ. Những tháng cuối năm, huyện tích cực tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, nhất là vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ độ bao phủ theo lộ trình của Chính phủ; ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết chế độ cho các loại hình bảo hiểm; rà soát và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo kế hoạch./.

THÀNH PHƯƠNG    

Các tin khác