Ngày 26/09/2018 15:03:05
Tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện năm 2018
Ngày 20/8/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vũng Liêm phối hơp với các xã Trung Hiếu, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Thuận và Trung An mở lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện năm 2018

Ngày 20/8/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vũng Liêm phối hơp với các xã Trung Hiếu, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Thuận và Trung An mở lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện năm 2018. Lớp tập huấn có 45 chị tham dự, đối tượng là Chủ tịch, Phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ. Thời gian tập huấn vào ngày 5/9/2018 tại Hội trường UBND xã Trung An.


Nội dung chính của lớp tập huấn là nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ hội chủ chốt cấp cơ sở những kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội, có khả năng về công tác tuyên truyền miệng, kiến thức cơ bản về hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, thực hành một buổi tuyên truyền miệng. Đồng thời còn hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: phát triển về nhân cách, đạo đức, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên, hướng dẫn phụ nữ giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên phụ nữ; giúp cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, hỗ trợ hội viên, phụ nữ học tập bằng nhiều hình thức nâng cao trình độ, kỹ năng sống, quan tâm đến số lượng nữ có trình độ thấp, vùng nông thôn, dân tộc, tôn giáo…; nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em giái, vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế.

             Qua lớp tập huấn này giúp cho chị em phụ nữ nắm những kiến thức cơ bản về việc tuyên truyền vận động phụ nữ phát triển toàn diện để chị em áp dụng vào thực tế tốt hơn, đây là buổi tập huấn cũng mang lại ý nghĩa sâu sắc góp phần vào công tác chuyên môn của Hội huyện nhà ngày càng vững mạnh hơn./.

                                                                            Đoàn Thị Liên -  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vũng Liêm

 

Các tin khác