Ngày 26/09/2018 15:11:10
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giáy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
Để thực hiện đạt hiệu quả cao, đảm bảo theo đúng quy trình và thời gian ấn định Ban Chỉ đạo 896 huyện Vũng Liêm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện

Để thực hiện đạt hiệu quả cao, đảm bảo theo đúng quy trình và thời gian ấn định Ban Chỉ đạo 896 huyện Vũng Liêm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, tổ chức tập huấn về thu thập dữ liệu dân cư đến các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lực lượng công an và cán bộ hộ tịch các xã, thị trấn. Huyện cũng đã tổ chức thành lập 1 tổ giúp việc Ban Chỉ đạo huyện, 5 tổ hỗ trợ cho các xã, thị trấn, thành lập 168 tổ thu thập dữ liệu dân cư. Huyện cũng đã chọn xã Trung Thành làm điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện và rút kinh nghiệm nhân ra các địa phương khác.

Đối tượng thu thập thông tin dân cư là công dân Việt Nam có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tham gia cung cấp thông tin thu dữ liệu dân cư và chuẩn bị đủ các loại giấy tở tùy thân như giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và những giấy tờ của cha, mẹ, vợ hoặc chồng.

Thời gian tiến hành thu thập thông tin dữ liệu dân cư từ ngày 10/09/2018 đến 10/12/2018.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc về dân cư nhằm thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân và được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ bằng cơ sở hạ tầng thông tin để quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau khi hoàn thành mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác./.

 

                                         Thành Phương

Các tin khác