Ngày 26/09/2018 15:22:22
Vũng Liêm hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018
Huyện Vũng Liêm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

              Huyện Vũng Liêm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tĩnh ủy. Đồng chí Lê Quang Trung, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh , cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập các huyện, thị xã,thành phố trong tỉnh đến dự hội nghị.  

Qua thời gian thực hiện các mặt công tác chuẩn bị từ  ngày 1/8 đến ngày 3/8/2018, huyện Vũng Liêm tiến hành  thực hiện diễn tập  khu vực  phòng thủ năm 2018. Ý định diễn tập khu vực phòng thủ của huyện năm nay do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng . Căn cứ vào ý định diễn tập huyện đã huy động lực lượng để tiến hành diễn tập xử trí các tình huống bằng vận hành cơ chế với hình thức thông qua nhiều cuộc họp của Ban Chấp hành Huyện, Ban Chỉ huy thống nhất, UBND huyện, các ngành họp song song để nhận định tình hình và bàn kế hoạch, phương án tác chiến phù họp. Ngoài thực hiện diễn tập vận hành cơ chế thì huyện còn huy động nhiều lực lượng, phương tiện  để diễn thực binh với các nội dung như: Giải tán biểu tình, tiêu diệt bạo loạn có vũ trang và chiến đấu bộ binh tiêu phục kích đánh địch bằng đường bộ và đường không.


Sau ba ngày thực hiện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt về chương trình nội dung, đảm bảo an toàn và đạt kết quả khá toàn diện, đạt được mục đích yêu cầu, ý định đề ra. Đặc biệt là các nội dung thực binh được chuẩn bị kỹ, phối họp chặt chẻ giữa các lực lượng. cũng tron dịp nầy có 10 tập thể và 48 cá nhân được Ban chỉ đạo diễn tập khen thưởng.

Qua diễn tập đã thể hiện được sự nổ lực và thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an các ngành và các đoàn thề. Phát biểu tại tại hội nghị tổng kết đồng chí Trần Văn Rón , Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thông báo cho các đại biểu nắm về tình hình an ninh trật ở  nước ta trong thời gian vừa qua, đồng thời biểu dương những nổ lực của huyện Vũng Liêm trong thực hiện công tác diễn tập lần nầy,  Đồng chí Trần Văn Rón đánh giá tuy vẫn còn những thiếu xót nhỏ nhưng huyện Vũng Liêm đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập. Phát biểu chỉ đạo trong thời gian tới đồng chí Trần Văn Rón đã chỉ đạo cho huyện Vũng Liêm cần tiếp thu những đóng góp của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh để  hoàn thiện các văn kiện đưa vào lưu trữ, đồng thời rút kinh nghiệm từ huyện Vũng Liêm, trong thời gian tới các huyện, thị, thành phố còn lại khi diễn tập thì lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cần tham gia dự các cuộc họp song song của các ngành thuộc lĩnh vực mình để nắm và giúp cho các ngành huyện kịp thời sửa chữa những thiếu xót trong diễn tập./.                                                                            

                                                                                                 HỮU NGHĨA

Các tin khác