Ngày 02/11/2018 16:37:32
Chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong các hoạt động tình nguyện “vì cuộc sống cộng đồng”,


Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong các hoạt động tình nguyện “vì cuộc sống cộng đồng”, đặc biệt là góp phần thực hiện tiêu chí về “sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp thông thoáng các tuyến kênh. Trong hai ngày 17-18/9/2018, Ban CHQS phối hợp cùng ban ngành đoàn thể xã, ấp thực hiện vệ sinh, làm cỏ các tuyến kênh ấp 1,  ấp 2 , ấp Kinh và tuyến kênh ấp Phú Nhuận với chiều dài khoảng 5km và tham gia đào khoảng 300 hố rác tự hoại trên địa bàn 08 ấp kết thúc các hoạt động tình nguyện lực lượng vũ góp phần giúp UBND xã Trung Ngãi thực hiện tốt tiêu chí về cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trong xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN xã Trung Ngãi

Các tin khác