Ngày 02/11/2018 16:39:56
Ban kinh tế HĐND tỉnh khảo sát công tác triển khai xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp
Ngày 14/9/2018, Ban Kinh tế HĐND tỉnh cùng các Sở, Ngành tỉnh đến khảo sát việc triển khai xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp do tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Vũng Liêm

Ngày 14/9/2018, Ban Kinh tế HĐND tỉnh cùng các Sở, Ngành tỉnh đến khảo sát việc triển khai xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp do tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Theo báo cáo của huyện đầu năm đến nay, huyện Vũng Liêm được tỉnh đầu tư và đã triển khai thi công được 8 công trình, dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp. Trong đó có 4 công trình thuộc dự án đầu tư công là Đê bao sông Mây Tức, Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ở 3 xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn, Gói số 1 đê bao kênh Ngã Hậu, và công trình gói số 2 Đường trục nội đồng kênh 60. 4 công trình ngoài dự án đều tư công gồm: Sửa chữa, nâng cấp 8 cống đập kiên cố ở 2 xã Thanh Bình, Quới Thiện, Công trình sửa chữa bờ bao kênh đào và đập Rạch Miễu  ở xã quới Thiện Công trình sửa chữa, nâng cấp đê bao sông Ngã Chánh thuộc các xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn và công trình nạo vét đắp bờ bao kênh Rạch Ất- Ngã Quát. Đến nay các công trình, đã thi công đạt từ 30% đến 65% khối lượng.

Tại buổi làm việc huyện Vũng Liêm đã đề xuất, kiến nghị với đoàn khảo sát các vấn đề như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với đơn vị thi công  đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để hoàn thành trước mùa lũ đến. Ngoài ra hiện còn nhiều công trình đã thi công nhưng chưa giải phóng mặt bằng xong, do vẫn còn nhiều hộ chưa thống nhất mức đề bù, hổ trợ. Các thành viên trong đoàn khảo sát đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và sẽ tiếp tục phối hợp cùng huyện tháo gỡ những khó khăn nhằm đảm bảo thi công các công trình đúng tiến độ và chất lượng./.

 

                                                            HỮU NGHĨA

Các tin khác