Ngày 05/11/2018 07:28:13
Sơ kết thực hiện công tác xây dựng xã nông thôn mới và công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2018
Ngày 28/9/2018, huyện Vũng liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng xã nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm 2018.

      Ngày 28/9/2018, huyện Vũng liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng xã nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm 2018.


             Trong 9 tháng đầu năm ngoài đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động huyện Vũng Liêm còn tiếp tục huy động từ các nguồn vốn được trên 114 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở các xã. Trong đó ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì trong 9 tháng đầu năm nay nhân dân trong huyện còn đóng góp đất, cây trồng vật kiến trúc và tiền mặt với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Nhờ sự đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp của nhân dân mà các xã của huyện đã đạt thêm 9 tiêu chí. Nâng tổng số đến nay huyện đã có 5 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 18 tiêu chí, 1 xã đạt 16 tiêu chí và các xã còn lại đạt từ  9 đến 12 tiêu chí. Về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trong 9 tháng đầu năm nay huyện tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Trong đó các giải pháp trọng tâm như: tạo điều kiện cho trên 3.435 hộ nghèo vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và phục vụ sản xuất, với tổng nguồn vốn trên 52 tỷ đồng. Huyện cũng đã mua trên 12.500 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong 9 tháng huyện vận động xây dựng và sửa chữa trên 223  căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng. Ngoài ra huyện còn thực chính sách như hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện cho trên 1.000 hộ nghèo có thu nhập thấp. Bên cạnh huyện còn triển khai thực hiện nhiều dự án giúp các hộ nghèo sản xuất như: Dự án cho 81 hộ nghèo mượn bò cái giống, dự án giúp cho 102 hộ nghèo trồng trồng nấm bào ngư.

Bằng nhiều giải pháp trong 9 tháng đầu năm đã có 7 hộ thoát nghèo và nhiều hộ sản xuất có hiệu quả phát triển kinh tế gia đình. Nhiệm vụ trọng tâm mà huyện phấn đấu thực hiện trong những tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Phấn đấu đến cuối năm có thêm xã Trung Ngãi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt thêm từ 1 tiêu chí trở lên. Riêng các xã đã được công nhận nông thôn mới tiếp tục giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí. Về công tác giảm ngheo bền vững, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu đến cuối năm có khoảng 460 hộ thoát nghèo./.

                                  Thành Phương

                                                                                                                                         

 

 

Các tin khác