Ngày 21/11/2018 07:23:05
Tăng cường bảo vệ tài nguyên và môi trường
Huyện Vũng Liêm có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú, nhất là nguồn tài nguyên cát sông, sét và đất đai

Ngày nay, bảo vệ tài nguyên và môi trường đã trở thành vấn đề trọng yếu, mang tính toàn cầu. Ở nước ta, vấn đề này đã trở thành sự nghiệp không chỉ của toàn Đảng, toàn dân mà còn là nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian gần đây, Vĩnh Long nói chung và huyện Vũng Liêm nói riêng đang nổi lên vấn đề được quan tâm là khai thác cát sông. Vấn đề này đã đặt ra những yêu cầu trong công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Việc khai thác tài nguyên này đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ bởi lẽ: cát sông là một loại tài nguyên quý giá của quốc gia, hoạt động khai thác cát sông kéo theo những ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến đê bao phục vụ việc bảo vệ nguồn nước cho các xã chuyên canh cây ăn trái.

Trước các vấn đề trên, nâng cao hoạt động QLNN về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện là yêu cầu cần thiết trước yêu cầu của tình hình thực tế.

Huyện Vũng Liêm có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú, nhất là nguồn tài nguyên cát sông, sét và đất đai. Những đặc điểm đó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuy vậy, vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và ngăn chặn ô nhiễm môi trường của Vũng Liêm hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Tài nguyên đang bị suy thoái so việc khai thác và sử dụng thiếu hợp lý, cát sông tự nhiên đang bị hút trộm. UBND huyện ban hành các công văn chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý vi pham hành chính theo Nghị định 33/2017 ngày 3/4/2017 của Chính phủ với mức phạt thấp nhất 1.000.000 đồng và cao nhất 200.000.000 đồng về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác.

Môi trường là mái nhà chung của toàn nhân loại, bảo vệ môi trường không phải là một lời nói xuông mà đang đòi hỏi cấp thiết và nên phải hành động ngay, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sông của chúng ta. Bởi vậy, tất cả chúng ta hãy chung tay lũy sức bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm. Vì tương lai của một trái đất xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của chính chúng ta và của các thế hệ sau.

PTNMT.

Các tin khác