Ngày 22/11/2018 15:06:07
Vũng Liêm triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2018
Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của huyện vũng Liêm vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐLNATTP triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của huyện vũng Liêm vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐLNATTP triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

 “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 kéo dài từ 15/4 – 15/5/2018.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời giảm thiểu ngộc độc do sử dụng thực phẩm không an toàn.

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng VSATTP, các cơ quan truyền thông của huyện và địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định bảo đảm ATTP, góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm ATTP; công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, phê phán ngăn chặn các đơn vị, cá nhân vi phạm, các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định về ATTP; phổ biển, quảng bá, khích lệ các mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương nằm trong tỉnh…

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP của huyện sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong công tác đảm bảo ATTP tại các địa phương trên địa bàn huyện./.

Các tin khác