Ngày 10/07/2019 07:56:20
Vũng Liêm mở 07 lớp bơi cho trẻ em trong dịp hè
Trong dịp hè 2019, huyện Vũng Liêm tiến hành mở 07 lớp bơi cho 210 em tại các xã: Trung Nghĩa, Hiếu Thuận, Trung Chánh, Thanh Bình, Quới Thiện, Trung Hiếu và Trung Thành Tây

 

            Trong dịp hè 2019, huyện Vũng Liêm tiến hành mở 07 lớp bơi cho 210 em tại các xã: Trung Nghĩa, Hiếu Thuận, Trung Chánh, Thanh Bình, Quới Thiện, Trung Hiếu và Trung Thành Tây với số tiền 84 triệu đồng (trong đó kinh phí tỉnh hỗ trợ 05 lớp với số tiền 64 triệu đồng, kinh phí huyện 02 lớp với số tiền 20  triệu đồng).

            Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 02 vụ chết đuối rất thương tâm. Đứng trước tình hình đó, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp bơi rộng rãi đến các em, nhằm giúp các em nắm vững được các kỹ năng ban đầu về bơi lội và giảm thiểu tình trạng đuối nước.


Khai giảng lớp bơi xã Trung Hiếu tại hồ bơi Mỹ Thư ngày 03/6/2019

            Để đạt được kết quả tốt, Phòng Lao động – TB&XH đã xây dựng kế hoạch liên ngành phối hợp với Huyện đoàn, Công an huyện, phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao, Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ cùng nhau hỗ trợ. Lớp bơi diễn ra từ ngày 03/6 đến hết ngày 12/7, các em tham gia lớp bơi đều rất phấn khởi và phụ huynh rất đồng tình. Ngoài kinh phí tỉnh và huyện trợ, một số xã còn nhân rộng mô hình xã hội hóa mở thêm nhiều lớp bơi tại địa phương. Đây là kết quả đáng mừng nhằm ngăn chặn tình trạng đuối nước trên địa bàn huyện hiện nay.

                                                                                            Người viết tin: Nguyễn Hà Anh Uyên

                                                                                     Đơn vị: Phòng Lao động – TB&XH huyện Vũng Liêm

 

Các tin khác