Thông tin chỉ đạo điều hành

  • NÔNG DÂN TẬN TẬN DỤNG TRÊN 100 HA RƠM Ủ NẤM

    Tính trong tháng 4/2014, nông dân trong huyện tận dụng 101,5ha, với 30 hộ, nâng tổng số từ đầu năm đến nay nông dân thu gom 499 ha, với 289 hộ dân tham gia ủ nấm.

  • VŨNG LIÊM LẬP CÔNG MỪNG SINH NHẬT BÁC

    Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân miền Nam, tỉnh nhà nói chung và huyện Vũng Liêm nói riêng, luôn có những phong trào thi đua giết giặc vào những ngày lịch sử của đất nước để chào mừng; trong đó có ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 hàng năm

<< < 1 > >>