Các liên kết

Chủ động phòng chống thiên tai - Ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ động phòng chống thiên tai - Ứng phó biến đổi khí hậu

Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên thiên tai thường xuyên xãy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế

Năm 2017, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt nhiều kết quả tích cực: hiện có 4.394 người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trên 120.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 77,6% dân số, vượt 0,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ

HỘI NÔNG DÂN PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI NÔNG DÂN PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội trong huyện đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM ở các địa phương.

Kết quả thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp Trên địa bàn huyện Vũng Liêm

Từ khi huyện Vũng Liêm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020

Mô hình sản xuất cho thu nhập khá

Mô hình sản xuất cho thu nhập khá

Năm 2017 là năm sản xuất nông nghiệp được phục hồi sau những thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn, triều cường năm 2016 gây ra, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,35%, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng được kéo giảm xuống còn 4,3% (chưa trừ đối tượng trợ cấp xã hội), tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng lên 77,6%.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc Việt nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, từ nhận thức, trở thành thực tiễn trong công tác

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, từ nhận thức, trở thành thực tiễn trong công tác

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội

Thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội

Nhìn lại năm 2017, bên cạnh thuận lợi cũng còn không ít khó khăn; nhưng được sự “đồng tâm” hiệp lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự “đồng thuận” của các tầng lớp nhân dân và “đồng hành” của doanh nghiệp

Thắm tình Quân - Dân

Tết Quân - Dân là dịp để lực lượng vũ trang tỉnh, huyện cùng các lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể huyện và nhân dân bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa

Tìm năng du lịch ở Vũng Liêm thực trạng và giải pháp

Tìm năng du lịch ở Vũng Liêm thực trạng và giải pháp

Vũng Liêm là huyện nông thôn của tỉnh Vĩnh Long, tiếp giáp với tỉnh Trà Vinh, Bến Tre.

Thông tin chỉ đạo điều hành Xem tiếp

Chủ động phòng chống thiên tai - Ứng phó biến đổi khí hậu

Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên thiên tai thường xuyên xãy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân

Tin tức sự kiện - chính trị Xem tiếp

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, từ nhận thức, trở thành thực tiễn trong công tác

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Phát triển kinh tế Xem tiếp

Mô hình sản xuất cho thu nhập khá

Năm 2017 là năm sản xuất nông nghiệp được phục hồi sau những thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn, triều cường năm 2016 gây ra, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,35%, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng được kéo giảm xuống còn 4,3% (chưa trừ đối tượng trợ cấp xã hội), tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng lên 77,6%.

Văn hóa xã hội Xem tiếp

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế

Năm 2017, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt nhiều kết quả tích cực: hiện có 4.394 người lao động tham gia BHXH bắt buộc, trên 120.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 77,6% dân số, vượt 0,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ

Quốc phòng an ninh Xem tiếp

trường mẫu giáo Trung Hiếu đón nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Ngày 19-11-2013, Trường mẫu giáo Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ một và kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Chính sách pháp luật Xem tiếp

HỘI NÔNG DÂN PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Với vai trò là “trung tâm nòng cốt” trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội trong huyện đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM ở các địa phương.

Thơ xuân Xem tiếp

Hoa mai trong đời sống người Việt

Ngày Tết, nhân dân ta có truyền thống chơi hoa đào, hoa mai. Đào khoe sắc thắm rực rỡ, tưng bừng, song mai vẫn có cái cốt cách riêng trầm mặc, tao nhã, thoát tục.

Công nghiệp Xem tiếp

Công nghiệp Vũng Liêm tiềm năng và cơ hội đầu tư

Là huyện nông nghiệp, cách xa Trung tâm Thành phố Vĩnh Long nhưng Vũng Liêm có những tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp