Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Thường trực HĐND huyện
 Hồ Công NguyênChủ tịch0703 870266 hcnguyen.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Công KhanhPhó chủ tịch0703 870267 tckhanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đoàn Thanh TúPhó chủ tịch0703 870267 dttu.hvl@vinhlong.gov.vn
Thường trực UBND Huyện
 Lê Văn ĐôiPhó chủ tịch0703 870266 lvdoi.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Minh HoàngPhó chủ tịch0703 870266 pmhoang.hvl@vinhlong.gov.vn
Văn phòng HĐND - UBND huyện
 Trần Văn KiệtPhó ban0703 870267 tvkiet.hvl@vinhlong.gov.vn
 Ngô Thị PhượngPhó ban0703 870267 ntphuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn SơnChánh Văn phòng0703 970331 nvson.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn ChiếnP. Chánh VP0703 870266 nvchien.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn ƠnP. Chánh VP0703 871274 tvon.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Công LongP. Chánh VP0703 870266 nclong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Kim LoanKế toán0703 870207 ttkloan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Thu SươngVăn thư0703 870207 tttsuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Chung Thanh DũngChuyên viên0703 870266 ctdung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Hồng VânChuyên viên0703 870266 thvan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành ChươngChuyên viên0703 870266 ntchuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng TúChuyên viên0703 870266 nhtu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Đăng KhoaChuyên viên0703 871274 tdkhoa.hvl@vinhlong.gov.vn
 Cao Tú TrinhChuyên viên0703 871274 cttrinh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thảo VyChuyên viên0703 871274 htvy.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Bích LiễuChuyên viên0703 871274 ntblieu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thu DiễmChuyên viên0703 871274 ttdiem.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn TâmChuyên viên0703 870834 nvtam.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn HởiChuyên viên0703 870834 lvhoi.vpubt@vinhlong.gov.vn
Phòng Nội vụ
 Lê Thị Tuyết TrinhTrưởng phòng0703 870140 ltttrinh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị LệP.Trưởng phòng0703 870140 dtle.hvl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị NhànhP.Trưởng phòng0703 870140 ntnhanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn LựcP.Trưởng phòng0703 870140 tvluc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh TrungChuyên viên0703 870140 nmtrung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hồng ThắmChuyên viên0703 870140 nhtham.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hà Anh UyênChuyên viên0703 870140 nhauyen.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn NiềmTrưởng phòng0703 970607 lvniem.hvl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Văn QuangP.Trưởng phòng0703 970607 hvquang.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn PhúP.Trưởng phòng0703 970607 tvphu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Ngô Văn TưởngP.Trưởng phòng0703 970607 nvtuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Nhụy KhoaChuyên viên0703 970607 bnkhoa.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn TèoChuyên viên0703 970607 tvteo.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh TùngChuyên viên0703 970607 nttung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Lâm Hải VânChuyên viên0703 970607 llhvan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ánh NgọcChuyên viên0703 970607 ntangoc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Tống Huệ TrangChuyên viên0703 970607 thtrang.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Quế ThanhChuyên viên0703 970607 ntqthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng MinhChuyên viên0703 970607 nhminh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Minh HảiChuyên viên0703 970607 lmhai.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Diễm PhươngChuyên viên0703 970607 ntdphuong.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Kinh tế & Hạ tầng
 Nguyễn Vũ CườngTrưởng phòng0703 970608 nvcuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Văn HưngP.Trưởng phòng0703 970608 pvhung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc ThạchP.Trưởng phòng0703 970608 nnthach.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Minh TâmP.Trưởng phòng0703 970608 lmtam.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ngọc TrâmChuyên viên0703 970608 ntntram.hvl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Quốc TuấnChuyên viên0703 970608 bqtuan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hữu QuớiChuyên viên0703 970608 nhquoi.hvl.@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phong ĐiềnChuyên viên0703 970608 npdien.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc HuêChuyên viên0703 970608 nnhue.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung ThạnhChuyên viên0703 970608 ttthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Hoàng ThưởngChuyên viên0703 970608 lhthuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành TâmChuyên viên0703 970608 tttam.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc ĐịnhChuyên viên0703 970608 tqdinh.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Tài nguyên & Môi trường
 Nguyễn Đạt HùngTrưởng phòng0703 870235 ndhung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn TẻngP.Trưởng phòng0703 870235 nvteng.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn LựcP.Trưởng phòng0703 870235 lvluc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc ThảoChuyên viên0703 870235 nnthao.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thùy TrangChuyên viên0703 870235 ntttrang.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn HuyChuyên viên0703 870235 lvhuy.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Văn BằngChuyên viên0703 870235 dvbang.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thiện TườngChuyên viên0703 870235 tttuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Quốc ChánhChuyên viên0703 870235 tqchanh.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Tư pháp
 Lê Văn HùngTrưởng ban0703 971135 lvhung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Hoàng ThịnhPhó ban0703 971135 phthinh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Mai Vũ KhanhKế toán0703 971135 mvkhanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Tuyết TrinhVăn thư0703 971135 ltttrinh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Ngô Minh LuânChuyên viên0703 971135  
 Mạch Hữu NghĩaChuyên viên0703 971135 mhnghia.hvl@vinhong.gov.vn
 Biện Thị Kim HồngChuyên viên0703 971135 btkhong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Hà Phúc TrânChuyên viên0703 971135 hptran.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim LoanChuyên viên0703 971135 ntkloan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn ChươngTrưởng phòng0703 870158 nvchuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Chí CôngP.Trưởng phòng0703 870158 pccong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Đăng KhoaChuyên viên0703 870158 tdkhoa.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phan Chí ThanhChuyên viên0703 870158 pcthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Nông nghiệp & PTNT
 Lê Thị Thanh VânTrưởng phòng0703 970609 lttvan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Chiến ThắngP.Trưởng phòng0703 970609 lcthang.hvl@vinhlong.gov.vn
 Dương Ái ĐạoP.Trưởng phòng0703 970609 dadao.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị CúcChuyên viên0703 970609 ntcuc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn NhuChuyên viên0703 970609 nvnhu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phúc LuôngChuyên viên0703 970609 npluong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn QuânChuyên viên0703 970609 lvquan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Ngọc YếnChuyên viên0703 970609 lnyen.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn ThêChuyên viên0703 970609 nvthe.hvl@vinhlong.gov.vn
Trung tâm DN – GTVL
 Võ Văn ThanhTrưởng ban0703 870279 vvthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn LộcPhó ban0703 870279 nvloc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phú HảiKế toán0703 870279 nphai.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn ChíChuyên viên0703 870279 tvchi.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Đăng KhoaGiám đốc0703 871511 ndkhoa.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Minh SuôlPhó Giám đốc0703 871511 tmsuol.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Mười MộtPhó Giám đốc0703 871511 nvmmot.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Y tế
 Trần Kim PhượngTrưởng phòng0703 970781 tkphuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh ThảoChuyên viên0703 970781 ntthao.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Đức BìnhChuyên viên0703 970781 ldbinh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn LongChuyên viên0703 970781 lvlong.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Thanh tra
 Võ Văn TrựcChánh Thanh tra0703 870218 vvtruc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn ThủP. Chánh Ttra0703 870218 nvthu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thanh NgọcThanh tra viên0703 870218 htngoc.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Minh KimThanh tra viên0703 870218 pmkim.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ngọc TrangThanh tra viên0703 870218 ntntrang.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
 Lê Thị HoaTrưởng phòng0703 870224 lthoa.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Minh ThịnhP.Trưởng phòng0703 870224 tmthinh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Tô Thị Liễu ChâuP.Trưởng phòng0703 870224 ttlchau.hvl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Minh TiếnChuyên viên0703 870224 pmtien.hvl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Kim LoanKế toán trưởng0703 870224 hkloan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Điều Thanh NhuChuyên viên0703 870224 dtnhu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Văn Hải BằngChuyên viên0703 870224 hvhbang.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Hồ Hồng NhungChuyên viên0703 870224 lhhnhung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thụy Nhật LynhChuyên viên0703 870224 ltnlynh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Mỹ TiênChuyên viên0703 870224 dtmtien.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc HiểuChuyên viên0703 870224 nnhieu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thanh VữngChuyên viên0703 870224 ltvung.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng Giáo dục & Đào tạo
 Nguyễn Thị KhaTrưởng phòng0703 976093 ntkha.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Trung DuP.Trưởng phòng0703 976093 ntdu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn VữngP.Trưởng phòng0703 976093 lvvung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Công ThànhP.Trưởng phòng0703 976092 tcthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Chí HòaChuyên viên0703 976093 lchoa.hvl@vinhlong.gov.vn
 Từ Thanh ThọChuyên viên0703 976093 tttho.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Ngọc AnhChuyên viên0703 976093 nvnanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Kim ThiêuChuyên viên0703 976092 ttkthieu.hvl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Văn Một AnhChuyên viên0703 976092 bvmanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Ngọc ThànhChuyên viên0703 976092 tnthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thanh HùngChuyên viên0703 976092 lthung.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Kim KhươngChuyên viên0703 976093 lkkhuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn PhiChuyên viên0703 976093 tvphi.hvl@vinhlong.gov.vn
 Võ Quế ThanhChuyên viên0703 976093 vqthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Bé ChiChuyên viên0703 976093 ntbchi.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Nghĩa HiệpChuyên viên0703 976094 tnhiep.hvl@vinhlong.gov.vn
 Võ Ngọc Hồng HuếChuyên viên0703 976094 vnhhue.hvl@vinhlong.gov.vn
Phòng văn hóa và thể thao
 Lê Văn SơnTrưởng phòng0703 870286  
 Hà Văn NhanhP.Trưởng phòng0703 870286 hvnhanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn LiêmP.Trưởng phòng0703 870286 nvliem.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng DiễmP.Trưởng phòng0703 870286 nthdiem.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đoàn Văn LanhPhó Giám đốc0703 870286 dvlanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thanh HảiGiám đốc0703 870286 tthai.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đồng Thị HạnhPhó Giám đốc0703 870286 dthanh.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ngọc HàChuyên viên0703 870286 ntnha.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoàng VânChuyên viên0703 870286 nthvan.hvl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Kim HươngKế toán0703 870286 ttkhuong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lê Xuân TrườngCán sự0703 870286 lxtruong.hvl@vinhlong.gov.vn
 Châu Văn KhiêmCán sự0703 870286 cvkhiem.hvl@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Thành NhơnCán sự0703 870286 dtnhon.hvl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh ThớiChuyên viên0703 870286 ntthoi.hvl@vinhlong.gov.vn
 Lưu Ngàn PhươngCán sự0703 870286 lnphuong.hvl@vinhhlong.gov.vn
 Nguyễn Trúc GiangCán sự0703 870286 ntgiang.hvl@vinhlong.gov.vn