Di tích khảo cổ Thành Mới:
(18/11/2015 12:33:36)
Trải rộng trên địa bàn ấp Ruột Ngựa, ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp và ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm


Trải rộng trên địa bàn ấp Ruột Ngựa, ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp và ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Di chỉ Thành Mới đã được các nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện từ đầu thế kỷ XX. Năm 1944, ông Louis Malleret, nhà khảo cổ nổi tiếng người Pháp, đã nghiên cứu di chỉ Thành Mới và tìm thấy nhiều hiện vật quý, trong đó có pho tượng Phật và tượng Visnu bằng đá.

Trong hai năm 1998 - 1999, Viện khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Vĩnh Long tiến hành khai quật di chỉ Thành Mới. Qua hai đợt khai quật, các nhà khoa học đã làm xuất lộ từ lòng đất hàng nghìn di vật quý bằng các chất liệu gạch, gốm, đá, gỗ, kim loại,... Qua giám định, các hiện vật Thành Mới có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ VI sau công nguyên. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ phát hiện được một di chỉ còn nguyên vẹn các tầng văn hoá tại di chỉ cư trú kênh Ruột Ngựa.

Các nhà khảo cổ nhận định: từ di chỉ Thành Mới có thể mở ra hướng đi mới cho công tác nghiên cứu văn hoá óc Eo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.