Di tích hồ Vũng Linh
(23/02/2017 14:22:51)
Di tích Hồ Vũng linh tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

 

Di tích Hồ Vũng linh tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Di tích nằm cách tượng đài Lê Cẩn không xa, là nơi đã ghi lại tội ác của thực dân Pháp và tay sai. Đó là sau thất bại trận Cầu Vông, vào ngày 23/2/1872 thực dân Pháp chỉ huy Tôn Thọ Tường, Tổng đốc Trần Bá Lộc và Huỳnh Công Tấn tiến hành càn quét, khủng bố dã man nhân dân quanh vùng. Bọn chúng nhẫn tâm đốt sạch nhà cửa, giết hại điên cuồng trên 500 người dân vô tội ở làng Trung Trạch, máu và thây của những người dân vô tội đã lấp đầy cả “Vũng Linh” cũng từ đó tên Vũng Linh luôn gắn liền với sự kiện chiến thắng Cầu Vông của đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao, đồng thời nó cũng tố cáo đanh thép tội ác trời không dung đất không tha của bọn thực dân pháp xâm lược.

Tượng đài Lê Cẩn - Nguyễn Giao và di tích hồ Vũng Linh được khánh thành và đưa vào phát huy hiệu quả vào ngày 23/11/2005. Đây cũng là di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Vĩnh Long.

 

 BBT