Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
57/UBND-TT05/02/2020V/v đôn đốc và chấn chỉnh Đoàn thanh tra diện rộng BHYT
121/UBND-VP26/02/2020V/v chấn chỉnh cập nhật bổ sung nội dung các chuyên mục lên trang thông tin điện tử của các xã – thị trấn
06/BC-UBND13/01/2020Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai
33/BC-UBND02/03/2020Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
02/BC-BCĐ09/03/2020Về việc người Việt Nam từ nước ngoài về và người từ nước ngoài đến Việt Nam
35/BC-UBND04/03/2020Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2019
13/BC-UBND31/01/2020Hoạt động Hội năm 2019
38/BC-UBND06/03/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2020
21/BC-UBND11/02/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2020
32/BC-UBND02/02/2020Tình hình và công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Vũng Liêm
16/BC-UBND05/02/2020TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨNG LIÊM (Đến ngày 04/02/2020)
07/BC-UBND14/01/2020Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Tính đến ngày 14/01/2020)
11/BC-UBND22/01/2020Công tác chuẩn bị và kết quả thực hiện tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Tính đến ngày 22/01/2020)
147/UBND-VP03/03/2020V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quí I năm 2020
50/UBND-VP31/01/2020V/v báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
31/BC-UBND28/02/2020Kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 huyện Vũng Liêm
96/QĐ-UBND20/01/2020Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
130/QĐ-UBND12/02/2020Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng sử dụng đất bà Võ Thị Châu, Xuân Minh 1, xã Trung Thành
129/QĐ-UBND12/02/2020Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng sử dụng đất hộ Bà Đỗ Thị Yến, xã Quới An
99/QĐ-UBND21/01/2020Về việc công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019