Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
96/QĐ-UBND20/01/2020Ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện
168/BC-UBND12/08/2019Chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 7 kế hoạch tháng 8 2019 của UBND huyện
121/BC-UBND16/06/2019Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
257/BC-UBND15/11/2019Chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 10 Kế hoạch tháng 11 2019
106/BC-UBND30/05/2019Công tác CCHC 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019
240/BC-UBND28/10/2019Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 ở huyện
195/BC-UBND16/09/2019Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí III 2019
241/BC-UBND29/10/2019Kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 huyện Vũng Liêm
203/BC-UBND19/09/2019Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Vũng Liêm từ tháng 01 đến tháng /2019
150/BC-UBND17/07/2019Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2019
96/BC-UBND 22/05/2019Tổng kết chiến dịch mùa khô năm 2019
92/BC-UBND20/05/2019Kết quả rà soát thủ tục hành chính theo Quyết định 45/2016/TTg của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019
89/BC-UBND15/05/2019Tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, trên địa bàn huyện thông qua vốn ủy thác cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đối với các tổ chức chính trị xã hội từ năm 2016 đến hết quí I /2019
39/BC-UBND18/03/2019Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí I /2019
35/BC-UBND19/11/2019Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KTXH, an ninh quốc phòng tháng 02 kế hoạch tháng 03/2019
26/BC-UBND01/03/2019Báo cáo cải cách hành chính quí 1, Kế hoạch quí II 2019
19/BC-UBND11/02/2019Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
17/BC-UBND31/01/2019Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyên về kinh tế XH, An ninh quốc phòng tháng 01 năm 2019
228/BC-UBND16/10/2019Tình hình KTXH, an ninh quốc phòng quí III, Kế hoạch Quí IV /2019
126/TB-HĐND17/10/2019Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và trước kỳ họp thứ 11 của Đại biểu HĐND huyện