Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
577/UBND-VP01/07/2020V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
576/UBND-VP01/07/2020V/v Chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
584/UBND-VP02/07/2020V/v xây dựng báo cáo thông tin tình hình sắp xếp, bố trí chức danh công chức nông nghiệp cấp xã
541/UBND-VP23/06/2020V/v đặt banner lấy ý kiến Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ tỉnh Vĩnh Long
511/UBND-VP15/06/2020V/v triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị
496/UBND-VP08/06/2020V/v tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Thông báo số 01/TB-BCĐPCDBDTHCP ngày 01/6/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
116/BC-UBND05/06/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020
21/BC-UBND11/02/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2020
68/BC-UBND03/04/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2020
473/UBND-VP01/06/2020V/v triển khai tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện
472/UBND-VP02/06/2020V/v triển khai Thông tư số 58/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ Quốc phòng
471/UBND-VP01/06/2020V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
470/UBND-VP01/06/2020V/v triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2020 -2025
26/UBND-VP01/06/2020Kế họach phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm năm 2020
436/UBND-VP25/05/2020V/v Duy tu sửa chữa đường ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi
433/UBND-PNV25/05/2020Về việc sắp xếp cán bộ, công chức, không chuyên trách và sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác xã, thị trấn
416/UBND-VP21/05/2020V/v lắp đặt ống cấp nước ngang Đường tỉnh 907 và đường Nam kỳ khởi nghĩa, thị trấn Vũng Liêm
49/HĐND18/05/2020V/v điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri tại đơn vị Thị trấn Vũng Liêm
412/UBND-VP19/05/2020V/v giải pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2020 trong tình hình dịch COVID-19
50/KH-HĐND19/05/2020Giám sát 6 tháng đầu năm 2020 về “công tác bình xét và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội” trên địa bàn huyện