Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
17/TB-UBND14/04/2020Về việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 sang năm 2020 (đến ngày 31/12/2020)
03/SY-UBND10/04/2020Sao y công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19
292/UBND-KTHT10/04/2020V/v cho Bến phà Tân Quới Trung - Mang Thít hoạt động
04/SY-UBND13/04/2020Sao ý công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình được tiếp tục hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội
208/UBND-TCKH20/03/2020V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Ngọc Tốt, xã Quới Thiện
303/UBND-VP15/04/2020V/v tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
336/UBND-VP24/04/2020V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học trên địa bàn huyện
302/UBND-VP15/04/2020V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ bí mật trong cơ quan nhà nước
246/UBND-VP25/03/2020V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
265/UBND-VP30/03/2020V/v không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người
285/UBND-VP07/04/2020V/v thực hiện nội dung Công văn số 419/SKHĐT-XTTM của Sở Kế hoạch và Đầu tư
318/UBND-VP20/04/2020V/v Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Tân An Luông và dự án chợ Quới An
206/UBND-VP19/03/2020V/v khảo sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn
14/KH-UBND07/04/2020Triển khai thực hiện một số quy định về cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long
18/KH-UBND13/04/2020Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
17/KH-UBND09/04/2020Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 219/KH-TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
15/KH-UBND08/04/2020Sản xuất lúa vụ Hè thu 2020, Đông xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
11/TB-UBND25/03/2020Kết luận của ông Lê Văn Lập – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 12/3/2020 và ngày 18/3/2020
16/KH-UBND09/04/2020Về việc tổ chức các hoạt động cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Vũng Liêm vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020
201/UBND-VP19/03/2020V/v đăng ký mua khẩu trang phòng, chống bệnh dịch Covid-19 (lần 2)