Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
253/UBND-VP26/03/2020V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
312/UBND-VP17/04/2020V/v triển khai thực hiện Công văn số 1746/UBND-VX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long
263/UBND-VP27/03/2020V/v thẩm định 02 Đề án thành lập trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Vũng Liêm
207/UBND-VP19/03/2020V/v ngưng sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
35/BC-HĐND14/04/2020V/v thực hiện Công văn số 16/HĐND ngày 02/3/2020 của TT.HĐND huyện đề xuất nội dung Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện.
33/HĐND08/04/2020V/v báo cáo tiến độ thi công công trình Trường THCS Nguyễn Chí Trai và Trường Tiểu học Trung Nghĩa A.
294/UBND-TCKH13/04/2020V/v hướng dẫn chế độ đặc thù và kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid 19
306/UBND-VP16/04/2020V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh
319/UBND-PNV20/04/2020V/v tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo công tác văn thư trên địa bàn huyện Vũng Liêm
212/UBND-VP27/04/2020V/v điều chuyển cơ sở vật chất và tài sản của trường THCS Hiếu Thành
256/UBND-TCKH27/03/2020V/v khắc phục lún móng trụ sở làm việc UBND xã Quới An
251/UBND-VP25/03/2020V/v làm mới, lắp đặt biển báo và kẻ vạch sơn đường điểm trường Trung học cơ sở Lê Hữu Thanh, xã Trung Hiệp
280/UBND-VP03/04/2020V/v gia hạn thời gian hạ cao trình đất trồng lúa kết hợp tận thu đất sét ấp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành
05/CT-UBND31/03/2020Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
326/UBND-VP21/04/2020V/v xây dựng báo cáo giám sát thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 -2019
334/UBND-VP23/04/2020V/v chấn chỉnh thực hiện cập nhật nội dung tin tức lên trang thông tin điện tử của các xã – thị trấn
57/BC-UBND23/03/2020Kết quả khảo sát và đề xuất công tác phòng, chống dịch bệnh Covid –19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn huyện
59/BC-UBND23/03/2020Tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2019
74/BC-UBND13/04/2020Việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
66/BC-UBND03/04/2020Về cung cấp thông tin về nhà hàng, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đang hoạt động trên địa bàn huyện Vũng Liêm