Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
77/BC-UBND16/04/2020Tình hình bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em
68/BC-UBND03/04/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2020
301/UBND-VP15/04/2020V/v báo cáo kết quả hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 và xâm nhập mặn trên địa bàn
325/UBND-VP21/04/2020V/v báo cáo đánh giá tác động của dịch COVID -19 đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
52/BC-UBND16/03/2020Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí I năm 2020
317/UBND-VP20/04/2020V/v thực hiện nội dung Công văn số 834/SKHĐT-KT của Sở Kế hoạch và Đầu tư
987/UBND-VP27/04/2020Chỉ đạo hỗ trợ công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, lương hưu, trợ cấp BHXH và đẩy nhanh khai báo oàn dân
203/UBND-VP19/03/2020V/v triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020” trong năm 2020
14/BC-VP17/04/2020Về việc tổ chức Tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây năm 2020
09/BC-VP30/03/2020Tình hình thực hiện công tác dân tộc quí I /2020 và kế hoạch quí II/2020
243/UBND-VP24/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nạo vét, nâng cấp kênh giữa Quang Hiệp - kênh Rạch Lớn, xã Tân Quới Trung
240/UBND-VP27/04/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nâng cấp bờ vùng Ranh xã Tân An Luông - Trung Chánh
242/UBND-VP24/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nạo vét, nâng cấp kênh Năm Khén - Bà Chủ - Ba Sắt, xã Trung Chánh
236/UBND-VP24/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nạo vét, nâng cấp kênh Bảy Hoàng, xã Tân Quới Trung
05/SY-UBND23/04/2020Sao y Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
237/UBND-VP24/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nạo vét, nâng cấp kênh 25, xã Hiếu Nhơn
241/UBND-VP24/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nạo vét, nâng cấp kênh Rạch Bần - Rạch Dầu, xã Trung Thành Tây
221/UBND-NNPTNT23/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình nạo vét,nâng cấp kênh Sáu Hương-Hai Nghề-Hai Mây, xã Trung Nghĩa
02/KH-VP03/04/2020Thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
238/UBND-VP24/03/2020V/v chủ trương giải tỏa mặt bằng thi công công trình Nạo vét, nâng cấp kênh Nổi - Ba Tân, xã Trung Hiếu và xã Trung An