Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
01/SY.UBND06/04/2020Sao y thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid - 19
39/UBND-VP17/12/2019V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Canh Tý 2020 và công tác tuyên truyền quý I năm 2020.
01/UBND-VP02/01/2020V/v tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
11/UBND-VP08/01/2020V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết Luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ Hội nghị TW 8 Khóa XI
47/UBND-VP31/01/2020V/v triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn huyện Vũng Liêm giai đoạn 2020-2025”
87/UBND-VP12/02/2020V/v thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
88/UBND-VP12/02/2020V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động văn hóa, lễ hội.
163/UBND-VP09/03/2020V/v tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
43/UBND-VP20/01/2020V/v tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
46/UBND-VP31/01/2020V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng virus Corona gây ra và các dịch bệnh trong mùa đông xuân
79/UBND-VP11/02/2020V/v hỗ trợ khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách
144/UBND-VP03/03/2020V/v đề nghị đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm
122/UBND-VP26/02/2020V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.
14/UBND-VP08/01/2020V/v báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
02/UBND-VP02/01/2020V/v thực hiện sắp xếp chợ phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
09/UBND-VP08/01/2020V/v tổ chức tiếp công dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
139/UBND-VP02/03/2020V/v báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; tổng kết, đánh giá thực hiện giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
81/UBND-VP11/02/2020V/v đăng ký mua khẩu trang phòng, chống dịch
149/UBND-VP03/03/2020V/v thông báo hệ điều hành Windows 7 đã kết thúc dịch vụ hỗ trợ vào ngày 14/1/2020
34/UBND-CAH15/01/2020V/v tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020