Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 974 / 49 trang
60/UBND-VP08/01/2020V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm về ma túy
20/UBND-VP10/01/2020V/v chủ trương thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải năm 2020
89/UBND-PNN&PTNT12/02/2020V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm
01/CT-UBND08/01/2020Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
07/KH-UBND04/02/2020TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
02/KH-UBND15/01/2020Chiến dịch mùa khô năm 2020
05/KH-UBND31/01/2020Thực hiện Chƣơng trình phát triển thanh niên huyện Vũng Liêm năm 2020
01/KH-UBND05/03/2020Phát động phong trào thi đua duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
01/KH-BCĐ05/03/2020Phát động phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2020
06/KH-UBND04/02/2020Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
01/KH-UBND10/01/2020Tổ chức họp mặt Mừng Đảng – Mừng xuân Canh Tý năm 2020
175/QĐ-UBND20/02/2020Ban hành Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025
40/UBND-VP17/01/2020V/v Đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Canh Tý năm 2020
142/UBND-TT02/03/2020Vv báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quí I năm 2020
98/UBND-VP14/02/2020V/v cung cấp số liệu phục vụ triển khai dịch vụ đô thị thông minh
19/UBND10/01/2020V/v hướng dẫn lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan năm 2020
12/UBND08/01/2020V/v báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019
26/UBND-VP13/01/2020V/v công bố tên miền trang thông tin điện tử các xã – thị trấn
02/CT-UBND20/01/2020Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020
03/CT-UBND06/03/2020Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020