Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 169/UBND-VP
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 169/UBND-VP