Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 208/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo