TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÕNG QUÝ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 239/BC-UBND
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH – QUỐC PHÕNG QUÝ III, 9 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: