Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 257/BC-UBND
Ngày ban hành 12/11/2020
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: