TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 78/BC-UBND
Ngày ban hành 19/04/2021
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: (5541).doc